Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
06.06.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
poverenie spracúvať osobné údaje
112018
0.00 TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
detail
25.05.2018 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských službieb
audit IÚZ, audit KÚZ, overenie KVS
102018
1,100.00 Ing. Viera Blažeková, štatutárny audítor
Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole
detail
23.05.2018 Dohoda č. 04/2018/08, o poskytnutí príspevku z Mimoriad. fondu Lesov SR
poskytnutie príspevku z Mimoriad.fondu Lesov SR
92018
20,000.00 Lesy Slovenskej republiky, š.p.
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
detail
18.04.2018 Zmluva č 38 217
poskytnutie dotácie pre DHZ Petrovice
82018
3,000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
detail
05.04.2018 Licenčná zmluva
poskytnutie práva užívať digitálny archivač.systém zosnulých
72018
1,134.50 3W Slovakia, s.r.o.
Na Vinohrady 59, 911 05 Trenčín-Zlatovce
detail
04.04.2018 Zmluva o termínovanom úvere č. 85/002/18
poskytnutie úveru
62018
78,540.84 Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
27.03.2018 Zmluva o spolupráci
spolupráca s nadáciou pre ZpS
52018
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
27.03.2018 Zmluva 643/2018-M_ORF
poskytnutie fin.príspevku na poskytovanie soc.služieb v ZpS
42018
115,362.00 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
detail
21.03.2018 Zmluva č. 148 115
poskytnutie dotácie pre DHZ Setechov
32018
1,400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
detail
09.03.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena
zriadenie vec.bremena
12018
0.00 Martin Malobický
Malá Bytča 173, Bytča
detail
09.03.2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
spracov.základnej dokumentácie spracovat.operácii pri prev.informačných systémov
22018
280.00 BROS Computing,s.r.o,
Zádubnie 169, Žilina
detail