Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
2017031 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
MŠ-elektrická energia
neuvedené - neuvedené
96.36 17.03.2017
05.04.2017
20.03.2017
2017030 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
ZŠ-elektrická energia
neuvedené - neuvedené
39.85 17.03.2017
05.04.2017
20.03.2017
2017029 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
ZŠ - elektrická energia
neuvedené - neuvedené
124.73 17.03.2017
05.04.2017
20.03.2017
2017028 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817,62 Bratislava
ZŠ + MŠ telefón 2/2017
neuvedené - neuvedené
55.36 06.03.2017
21.03.2017
22.03.2017
2017027 37798383 Základná škola, Ulica mieru 1235, 014 01 Bytča
Spracovanie miezd 1,2/2017
neuvedené - neuvedené
452.51 03.03.2017
07.03.2017
08.03.2017
2017026 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
ZŠ-mobil
neuvedené - neuvedené
35.00 27.02.2017
06.03.2017
07.03.2017
2017025 36739464 KEO s.r.o. Poľná, 991 06 Záhorce
ZŠ-aktualizácia KEO WIN
neuvedené - neuvedené
13.50 13.02.2017
07.03.2017
08.03.2017
2017024 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
MŠ-elektrická energia
neuvedené - neuvedené
112.86 10.02.2017
21.02.2017
22.02.2017
2017023 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
ZŠ - elektrická energia
neuvedené - neuvedené
130.74 10.02.2017
21.02.2017
22.02.2017
2017022 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
ZŠ - elektrická energia
neuvedené - neuvedené
45.83 10.02.2017
21.02.2017
22.02.2017
2017021 36006912 ViS-verejná informačná služba, spol.s.r., Janka Alexyho 12, 031 01 Lipt.Mikuláš
ŠJ- licenčná zmluva pre rok 2017
neuvedené - neuvedené
134.40 10.02.2017
21.02.2017
22.02.2017
2017020 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817,62 Bratislava
ZŠ + MŠ telefón 1/2017
neuvedené - neuvedené
55.88 06.02.2017
09.02.2017
10.02.2017
2017019 31331131 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica
MŠ-tlačivá
neuvedené - neuvedené
21.90 03.02.2017
07.03.2017
07.03.2017
2017018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
ZŠ + MŠ plyn 2/2017
neuvedené - neuvedené
1226.00 03.02.2017
06.03.2017
06.03.2017
2017017 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobil poplatok 1/2017
neuvedené - neuvedené
36.20 26.01.2017
09.02.2017
27.01.2017
2017016 36739464 KEO s.r.o. Poľná, 991 06 Záhorce
Aktualizácia KEO WIN
neuvedené - neuvedené
13.50 23.01.2017
09.02.2017
24.01.2017
2017015 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
Dodávka el.energie ZŠ
neuvedené - neuvedené
36.65 18.01.2017
23.01.2017
19.01.2017
2017014 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
Dodávka el.energie MŠ
neuvedené - neuvedené
19.36 18.01.2017
23.01.2017
19.01.2017
2017013 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Plyn 1/2017
neuvedené - neuvedené
1226.00 16.01.2017
03.02.2017
17.01.2017
2017012 43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Poplatok virtuálna knižnica 2016/12
VK/09/10/113 - neuvedené
6.64 13.01.2017
30.01.2017
14.01.2017
2017011 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817,62 Bratislava
Poplatok telefón ZŠ+MŠ 12/2016
neuvedené - neuvedené
58.87 05.01.2017
16.01.2017
05.01.2017
2017010 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
Mobil poplatok 12/2016
neuvedené - neuvedené
35.00 02.01.2017
16.01.2017
03.01.2017
2017009 36000477 BROS s.r.o, Zádubnie - Údolná 169, 010 03 Žilina
Práca na PC-akt. UPVS
neuvedené - neuvedené
36.00 02.01.2017
16.01.2017
03.01.2017
2017008 36739464 KEO s.r.o. Poľná, 991 06 Záhorce
Ročná licencia EBS WIN 2017
neuvedené - neuvedené
176.88 02.01.2017
16.01.2017
03.01.2017
2017007 36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o, Lichardova 16, 909 01 Skalica
Hygienické potreby MŠ
neuvedené - neuvedené
177.48 02.01.2017
03.02.2017
03.01.2017
2017006 43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Poplatok virtuálna knižnica 2016/11
VK/09/10/113 - neuvedené
6.64 02.01.2017
16.01.2017
03.01.2017
2017005 43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Poplatok virtuálna knižnica 2015/09
VK/09/10/113 - neuvedené
6.64 02.01.2017
16.01.2017
03.01.2017
2017004 36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o, Lichardova 16, 909 01 Skalica
Hygienické potreby ZŠ
neuvedené - neuvedené
123.46 02.01.2017
16.01.2017
03.01.2017
2017003 35709332 GENERÁLI Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava
Poistné
5720040446 - neuvedené
480.00 02.01.2017
21.02.2017
03.01.2017
2017002 69639485 Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky ČR-predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov
Biologické ošetrenie odpadov Bio P2+P3 roztok
neuvedené - neuvedené
210.00 02.01.2017
07.02.2017
03.01.2017
2017001 33368210 STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO, Jozef Putyra, 013 32 Dlhé Pole 670
Revízie komínov a dymovodov
neuvedené - neuvedené
120.00 02.01.2017
07.02.2017
03.01.2017
« späť 1 2 ďalej »