Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
2017132 51104059 Juraj Chrást, Thurzova 1347/8, 014 01 Bytča
ŠJ-Revízia výťahu
neuvedené - neuvedené
30.00 21.12.2017
27.12.2017
27.12.2017
2017131 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
ZŠ-elektrická energia-MOP-11/2017
neuvedené - neuvedené
35.70 11.12.2017
27.12.2017
27.12.2017
2017130 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
ZŠ-elektrická energia 11/2017
neuvedené - neuvedené
137.28 11.12.2017
27.12.2017
27.12.2017
2017129 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
MŠ - elektrická energia 11/2017
neuvedené - neuvedené
158.83 11.12.2017
27.12.2017
27.12.2017
2017128 36739464 KEO s.r.o. Poľná, 991 06 Záhorce
ZŠ-licencie-KEO WIN
neuvedené - neuvedené
176.88 07.12.2017
11.12.2017
11.12.2017
2017127 43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice
ZŠ-virtuálna knižnica 11/2017
neuvedené - neuvedené
6.64 07.12.2017
27.12.2017
27.12.2017
2017126 36739464 KEO s.r.o. Poľná, 991 06 Záhorce
Aktualizácia KEO WIN 8/2017
neuvedené - neuvedené
13.50 07.12.2017
11.12.2017
11.12.2017
2017125 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817,62 Bratislava
ZŠ,MŠ-telefón 11/2017
neuvedené - neuvedené
42.47 04.12.2017
11.12.2017
11.12.2017
2017124 28876431 Web Retail s.r.o, Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
ZŠ-lampa na interaktívnu tabuľu
neuvedené - neuvedené
144.79 04.12.2017
11.12.2017
11.12.2017
2017123 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
ZŠ-/MOP/-elektrická energia 10/2017
neuvedené - neuvedené
29.75 09.11.2017
21.11.2017
21.11.2017
2017122 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
ZŠ-elektrická energia 10/2017
neuvedené - neuvedené
153.17 09.11.2017
21.11.2017
21.11.2017
2017121 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817,62 Bratislava
ZŠ,MŠ-telefón 10/2017
neuvedené - neuvedené
45.61 03.11.2017
21.11.2017
21.11.2017
2017120 43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice
ZŠ-virtuálna knižnica 10/2017
neuvedené - neuvedené
6.64 03.11.2017
27.12.2017
27.12.2017
2017119 37798383 Základná škola, Ulica mieru 1235, 014 01 Bytča
PaM-materiálové náklady
neuvedené - neuvedené
230.39 03.11.2017
14.11.2017
14.11.2017
2017118 36174319 NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice
MŠ-nákup skrine, /vlastné zdroje/
neuvedené - neuvedené
761.00 27.10.2017
14.11.2017
14.11.2017
2017117 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
ZŠ-mobil
neuvedené - neuvedené
33.02 25.10.2017
14.11.2017
14.11.2017
2017116 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
MŠ-elektrická energia 9/2017
neuvedené - neuvedené
100.30 09.10.2017
27.10.2017
27.10.2017
2017115 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
ZŠ-elektrická energia 9/2017
neuvedené - neuvedené
128.83 09.10.2017
27.10.2017
27.10.2017
2017114 43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice
ZŠ-virtuálna knižnica 9/2017
neuvedené - neuvedené
6.64 09.10.2017
27.12.2017
27.12.2017
2017113 50520075 Enviro ways s.r.o., Gaštanova 1008/27, 014 01 Bytča
ŠJ-zber biologicého rozložiteľného kuchynského odpadu 7,8,9/2017
neuvedené - neuvedené
15.50 04.10.2017
14.11.2017
14.11.2017
2017112 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817,62 Bratislava
ZŠ,MŠ-telefón 9/2017
neuvedené - neuvedené
44.50 04.10.2017
24.10.2017
24.10.2017
2017111 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
ZŠ+MŠ-plyn 10/2017
neuvedené - neuvedené
1226.00 04.10.2017
21.12.2017
21.12.2017
2017110 36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o, Lichardova 16, 909 01 Skalica
ZŠ-hygienické potreby
neuvedené - neuvedené
177.48 04.10.2017
27.12.2017
27.12.2017
2017109 36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o, Lichardova 16, 909 01 Skalica
MŠ-hygienické potreby
neuvedené - neuvedené
123.46 04.10.2017
05.12.2017
05.12.2017
2017108 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
ZŠ-mobil
neuvedené - neuvedené
35.00 04.10.2017
27.12.2017
27.12.2017
2017107 36382116 Technik - servis HB, s.r.o., Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné
MŠ-valec,toner
neuvedené - neuvedené
44.40 04.10.2017
11.12.2017
11.12.2017
2017106 36382116 Technik - servis HB, s.r.o., Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné
ZŠ-papier, tonery
neuvedené - neuvedené
27.00 04.10.2017
11.12.2017
11.12.2017
2017105 36382116 Technik - servis HB, s.r.o., Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné
MŠ-tonery
neuvedené - neuvedené
86.40 29.09.2017
11.12.2017
11.12.2017
2017104 43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice
ZŠ-virtuálna knižnica 4/2017
neuvedené - neuvedené
6.64 29.09.2017
14.11.2017
14.11.2017
2017103 69639485 Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky ČR-predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov
MŠ-ŠJ - bioroztok
neuvedené - neuvedené
210.00 29.09.2017
27.12.2017
27.12.2017
2017102 69639485 Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky ČR-predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov
ZŠ-bioroztok
neuvedené - neuvedené
210.00 29.09.2017
11.12.2017
11.12.2017
2017101 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
ZŠ+MŠ-plyn 9/2017
neuvedené - neuvedené
1226.00 29.09.2017
20.11.2017
20.11.2017
2017100 36378933 DAPOS,spol.s.r.o., Bottova 4, 014 01 Bytča
ZŠ-materiál -internet
neuvedené - neuvedené
95.39 29.09.2017
27.10.2017
27.10.2017
2017099 10881492 Ladislav Fajbík, Považské Podhradie č. 123, 017 04 Považská Bystrica
ZŠ-čistenie odpadovej kanalizácie
neuvedené - neuvedené
131.20 29.09.2017
27.10.2017
27.10.2017
2017098 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
ZŠ+MŠ-plyn 8/2017
neuvedené - neuvedené
1226.00 29.09.2017
27.10.2017
27.10.2017
2017097 43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice
ZŠ-virtuálna knižnica 7/2017
neuvedené - neuvedené
6.64 29.09.2017
27.10.2017
27.10.2017
2017096 43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice
ZŠ-virtuálna knižnica 6/2017
neuvedené - neuvedené
6.64 29.09.2017
24.10.2017
25.10.2017
2017095 50520075 Enviro ways s.r.o., Gaštanova 1008/27, 014 01 Bytča
ŠJ-zber biologicého rozložiteľného kuchynského odpadu 4,5,6/2017
neuvedené - neuvedené
46.50 29.09.2017
24.10.2017
25.10.2017
2017094 43829171 AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava
ZŠ-učebnice /matematika 1.roč./
neuvedené - neuvedené
47.52 29.09.2017
26.09.2017
29.09.2017
2017093 36305073 DECODOM, spol.s.r.o., Pilska 7, 955 13 Topolčany
ZŠ-Minikuchynka FOBI
neuvedené - neuvedené
169.00 27.09.2017
25.09.2017
29.09.2017
2017092 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
ZŠ-mobil
neuvedené - neuvedené
37.40 27.09.2017
04.10.2017
04.10.2017
2017091 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
ZŠ-elektrická energia 8/2017
neuvedené - neuvedené
97.12 11.09.2017
21.09.2017
21.09.2017
2017090 36382116 Technik - servis HB, s.r.o., Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné
MŠ-tonery
neuvedené - neuvedené
13.20 08.09.2017
14.09.2017
14.09.2017
2017089 36174319 NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice
MŠ-nákup sedačka /vlastné zdroje/
neuvedené - neuvedené
430.30 08.09.2017
22.09.2017
22.09.2017
2017088 34755331 Martin Mištrík, Štiavnik 85, 013 55 Štiavnik
ZŠ-vodoinštalatérske práce
neuvedené - neuvedené
56.58 07.09.2017
13.09.2017
13.09.2017
2017087 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817,62 Bratislava
ZŠ,MŠ-telefón 8/2017
neuvedené - neuvedené
40.94 04.09.2017
22.09.2017
22.09.2017
2017086 37798383 Základná škola, Ulica mieru 1235, 014 01 Bytča
ZŠ-spracovanie miezd 7,8/2017
neuvedené - neuvedené
230.39 04.09.2017
11.09.2017
11.09.2017
2017085 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
ZŠ-mobil
neuvedené - neuvedené
35.00 25.08.2017
07.08.2017
07.08.2017
2017084 31333176 Slovenské pedagog.naklad.Mladé Letá, s.r.o.,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
ZŠ-učebnice
neuvedené - neuvedené
33.00 25.08.2017
11.09.2017
11.09.2017
2017083 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
ZŠ-elektrická energia 7/2017
neuvedené - neuvedené
73.81 09.08.2017
11.09.2017
11.09.2017
2017082 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817,62 Bratislava
ZŠ,MŠ-telefón 7/2017
neuvedené - neuvedené
38.83 04.08.2017
23.08.2017
23.08.2017
2017081 45727074 Mouton, s.r.o, Bratislavská 31, 010 01 Žilina
ZŠ-poplatok za doménu
neuvedené - neuvedené
40.32 31.07.2017
28.08.2017
28.08.2017
2017080 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
ZŠ-mobil
neuvedené - neuvedené
35.00 26.07.2017
11.09.2017
11.09.2017
2017079 36739464 KEO s.r.o. Poľná, 991 06 Záhorce
ZŠ-aktualizácia KEO WIN
neuvedené - neuvedené
13.50 19.07.2017
07.08.2017
07.08.2017
2017078 31564038 DASING s.r.o.m Gkavbý 220/34, 010 03 Žilina
ZŠ-nákup PC tovaru
neuvedené - neuvedené
73.30 18.07.2017
13.09.2017
13.09.2017
2017077 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
MŠ - elektrická energia 6/2017
neuvedené - neuvedené
92.65 10.07.2017
25.07.2017
17.07.2017
2017075 31331131 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica
ZŠ-tlačivá
neuvedené - neuvedené
51.52 07.07.2017
23.08.2017
23.08.2017
2017074 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817,62 Bratislava
ZŠ,MŠ-telefón 6/2017
neuvedené - neuvedené
49.27 04.07.2017
25.07.2017
25.07.2017
2017073 31320007 PAMIKO spol.s.r.o, Račianska 89, 831 02 Bratislava 3
ZŠ-predplatné časopis Naša škola
neuvedené - neuvedené
15.00 04.07.2017
17.07.2017
17.07.2017
2017072 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
ZŠ + MŠ plyn 7/2017
neuvedené - neuvedené
1226.00 03.07.2017
11.09.2017
11.09.2017
2017071 37798383 Základná škola, Ulica mieru 1235, 014 01 Bytča
PaM-materiálové náklady
neuvedené - neuvedené
31.96 03.07.2017
04.07.2017
04.07.2017
2017070 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
ZŠ-mobil
neuvedené - neuvedené
35.00 03.07.2017
04.07.2017
05.07.2017
2017069 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
ZŠ - elektrická energia 5/2017
neuvedené - neuvedené
118.73 03.07.2017
04.07.2017
05.07.2017
2017068 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
MŠ-elektrická energia 5/2017
neuvedené - neuvedené
95.56 03.07.2017
07.07.2017
10.07.2017
2017067 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
ZŠ + MŠ plyn 6/2017
neuvedené - neuvedené
1226.00 03.07.2017
07.08.2017
10.07.2017
2017066 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
ZŠ + MŠ plyn 5/2017
neuvedené - neuvedené
1226.00 03.07.2017
06.07.2017
07.07.2017
2017065 37798383 Základná škola, Ulica mieru 1235, 014 01 Bytča
Spracovanie miezd 5,6/2017
neuvedené - neuvedené
230.39 03.07.2017
04.07.2017
05.07.2017
2017064 43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Poplatok virtuálnej knižnice 2017/05
neuvedené - neuvedené
6.64 03.07.2017
21.09.2017
21.09.2017
2017063 43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Poplatok virtuálnej knižnice 2017/03
neuvedené - neuvedené
6.64 03.07.2017
17.07.2017
18.07.2017
2017062 43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Poplatok virtuálnej knižnice 2017/02
neuvedené - neuvedené
6.64 03.07.2017
17.07.2017
18.07.2017
2017061 36382116 Technik - servis HB, s.r.o., Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné
ZŠ-nákup tonery
neuvedené - neuvedené
57.90 03.07.2017
23.08.2017
24.08.2017
2017060 33368210 Jozef PUTYRA-STAV-KONÍN-KOMINÁRSTVO, 013 32 Dlhé Pole 670
ZŠ-revízie komínov a dymovodov
neuvedené - neuvedené
120.00 03.07.2017
28.08.2017
29.08.2017
2017059 43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Poplatok virtuálnej knižnice 2017/01
neuvedené - neuvedené
6.64 03.07.2017
17.07.2017
18.07.2017
2017058 35763469 Slovak Telekom a.s, Bajkalská28, 817 62 Bratislava
ZŠ+MŠ telefón 5/2017
neuvedené - neuvedené
53.59 05.06.2017
22.06.2017
22.06.2017
2017057 36000477 BROS, s.r.o., Zádubnie-Údolná 169, 010 03 Žilina
ZŠ-PC príslušenstvo
neuvedené - neuvedené
248.40 26.05.2017
22.06.2017
22.06.2017
2017056 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
ZŠ-mobil 5/2017
neuvedené - neuvedené
35.00 26.05.2017
06.06.2017
06.06.2017
2017055 46212647 PhDr.Katarína Krajčiová, Záhradnícka484/14, 010 04 Žilina
ZŠ-škola v prírode
neuvedené - neuvedené
2575.00 22.05.2017
21.06.2017
21.06.2017
2017054 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke8591/48,010 47 Źilina
ZŠ-elektrická energia 4/2017
neuvedené - neuvedené
119.98 09.05.2017
24.05.2017
25.05.2017
2017053 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke8591/48,010 47 Źilina
ZŠ-elektrická energia 4/2017 /MOP/
neuvedené - neuvedené
30.79 09.05.2017
24.05.2017
25.05.2017
2017052 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke8591/48,010 47 Źilina
MŠ-elektrická energia 4/2017
neuvedené - neuvedené
99.66 09.05.2017
24.05.2017
25.05.2017
2017051 35763469 Slovak Telekom a.s, Bajkalská28, 817 62 Bratislava
ZŠ+MŠ telefón 4/2017
neuvedené - neuvedené
51.91 02.05.2017
24.05.2017
25.05.2017
2017050 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
ZŠ-mobil 4/2017
neuvedené - neuvedené
35.00 26.04.2017
04.05.2017
08.05.2017
2017049 36174319 NOMILAND, s.r.o.,Magnezitárska 11, 040 13 Košice
MŠ-kúpeľ. poličky-VZ
neuvedené - neuvedené
537.50 24.04.2017
12.05.2017
15.05.2017
2017048 31355374 Vema, s.r.o, Plynárenská 7/c, 821 09 Bratislava
ZŠ-licencia PaM
neuvedené - neuvedené
191.64 21.04.2017
21.04.2017
28.04.2017
2017047 36378933 Dapos, spol.s.r.o., Bottova 4, 014 01 Bytča
ZŠ-príslušenstvo internet
neuvedené - neuvedené
45.46 13.04.2017
06.06.2017
28.04.2017
2017046 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke8591/48,010 47 Źilina
MŠ-elektrická energia 3/2017
neuvedené - neuvedené
144.79 10.04.2017
04.05.2017
05.05.2017
2017045 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke8591/48,010 47 Źilina
ZŠ-elektrická energia 3/2017
neuvedené - neuvedené
125.54 10.04.2017
21.04.2017
24.04.2017
2017044 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke8591/48,010 47 Źilina
ZŠ-elektrická energia 3/2017
neuvedené - neuvedené
35.51 10.04.2017
21.04.2017
24.04.2017
2017043 34815256 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.,Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
ZŠ+MŠ plyn 3/2017
neuvedené - neuvedené
1226.00 03.04.2017
22.06.2017
24.04.2017
2017042 35763469 Slovak Telekom a.s, Bajkalská28, 817 62 Bratislava
ZŠ+MŠ telefón 3/2017
neuvedené - neuvedené
55.52 03.04.2017
21.04.2017
24.04.2017
2017041 36937151 Janka Kozáková, JK SERVIS, Dedovec 1847/365, 017 01 Považská Bystrica
ZŠ-revízie HP, hydrantov
neuvedené - neuvedené
77.73 03.04.2017
05.05.2017
08.05.2017
2017040 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a.s.,Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
ZŠ + MŠ plyn 3/2017
neuvedené - neuvedené
1226.00 03.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
2017039 10881492 Ladislav Fajbík, Považské Podhradie č. 123, 017 04 Považská Bystrica
ZŠ-čistenie odpadovej kanalizácie
neuvedené - neuvedené
184.40 03.04.2017
22.06.2017
22.06.2017
2017038 50520075 Enviro ways s.r.o., Gaštanova 1008/27, 014 01 Bytča
ŠJ-zber biologicého rozložiteľného kuchynského odpadu 1,2,3/2017
neuvedené - neuvedené
46.50 03.04.2017
22.06.2017
22.06.2017
2017037 36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o, Lichardova 16, 909 01 Skalica
MŠ-hygienické potreby
neuvedené - neuvedené
123.46 03.04.2017
21.04.2017
21.04.2017
2017036 36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o, Lichardova 16, 909 01 Skalica
ZŠ-hygienické potreby
neuvedené - neuvedené
177.97 03.04.2017
24.05.2017
24.05.2017
2017035 31361161 ASC Applied Seftware Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava
ZŠ-asc Agenda Malotredka ZŠ 2017
neuvedené - neuvedené
99.00 11.01.2017
19.04.2017
19.04.2017
2017034 34755331 Vodoinštalatérstvo, kurenárske a zváračské práce, Martin Mištrík, 013 55 Štiavnik 85
ZŠ-vodoinštalatérske práce
neuvedené - neuvedené
31.30 03.04.2017
06.06.2017
06.06.2017
2017033 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
ZŠ-mobil
neuvedené - neuvedené
35.00 27.03.2017
05.04.2017
28.03.2017
2017032 47956437 Monika Badačová mbKniha.sk, Rozkvet 2004/12, 017 01 Považská Bystrica
ZŠ-kniha
neuvedené - neuvedené
8.64 19.03.2017
20.03.2017
21.03.2017
« späť 1 2 ďalej »